Aspiration, i overført betydning stræben efter at opnå noget højere.