Aspirater, (af lat. aspirare 'ånde, puste på'), sproglyde. Lukkelyde eller (sjældent) hæmmelyde, hvor lukket (hæmmet) efterfølges af en kort h-agtig støj, en aspiration. Danske aspirater er fx lydene p og k i dansk rigsmål og det 'tørre' t, der findes i visse jyske, specielt nordjyske, dialekter. Aspirater betegnes ofte som "pustede" lukkelyde. De er i de fleste sprog ustemte, men i enkelte sprog, fx i hindi, findes aspirater, hvor både lukke og aspiration er stemt.