Ascomyceter, (af gr. askos 'lædersæk' og plur. af mykes 'svamp'), gruppe af svampe, hvor sporerne, ofte otte, dannes i sporesække, asci. Se sæksporesvampe.