Ascitesceller, kræftceller, der kan give anledning til ascites. Visse ascitesceller fra mus og rotter anvendes ofte i kræftforskningen, bl.a. den såkaldte Ehrlich ascitestumor. Ascitesceller benyttes desuden ved fremstilling af monoklonale antistoffer. Man lader hybridomceller, dvs. celler som er fremkommet ved fusion af myelomceller og antistofproducerende celler, vokse i bughulen på mus eller rotter, i hvis ascitesvæske man så kan opsamle antistofferne.