Arrogance, (fr., af lat. arrogantia), storsnudethed; hovmod; udæsken.