Arkto-alpin udbredelse, udbredelsesmønstret hos dyr og planter, der findes dels mod nord i det arktiske område, dels isoleret i sydligere bjergområder; i Alperne fx ringdrossel og klippestenbræk. Se også disjunkt udbredelse.