Arisk, (se arier), 1 d.s.s. indoeuropæisk. 2 i nazitidens Tyskland (1933-1945) betegnelse for ikkejødisk europæer; jf. arier og ariere.