Arbejder, individ fra arbejderkasten hos termitter, myrer samt sociale bier og hvepse; se insektsamfund.