Arapahoe, (af crow Alappahó 'mange tatoveringer'), nordamerikanske indianere. Det antages, at arapahoe-indianernes forfædre har været agerdyrkere i det nordøstlige prærieområde, hvorfra de i en ikke nærmere bestemt fortid rykkede mod syd og vest. Deres sprog tilhører den algonkinske sprogfamilie. I historisk tid har de været kendt som nomadiske bisonjægere i det centrale prærieland og allierede med cheyenne-indianerne, med hvem de sydlige arapahoe-indianere nu deler reservat i Oklahoma. De nordlige arapahoe-indianere og shoshone-indianerne deler Wind River-reservatet i staten Wyoming, USA.