Araknologi, (gr. arakno- + -logi), læren om edderkopperne; det samme som araneologi.