Arabesk bruges i litteratur om det sprogligt slyngede, fx hvor et billede forklares ved hjælp af et nyt billede og så fremdeles.