Appelret er en domstol, som behandler afgørelser, truffet af en ret, der er et trin lavere. Byretternes afgørelser appelleres til (indbringes for) landsretterne, og landsretternes afgørelser appelleres til Højesteret (toinstansprincippet). Sager af mindre betydning kan ikke appelleres uden tilladelse, og en sag, der er behandlet af landsretten som appelret, kan kun med tilladelse appelleres videre til Højesteret (tredjeinstansbevilling). Se også retsmidler og domstole.