Apostolsk præfekt, leder af et katolsk missionsområde, som endnu ikke er et bispedømme. En apostolsk præfekt er normalt en præst, som har særlige beføjelser uden dog at være biskop. Hvis den kirkelige leder i et sådant missionsområde i forvejen er bispeviet, kaldes han for apostolsk vikar.