Apostolikere, navnet på flere af hinanden uafhængige kristne sekter: 1 nærorientalsk gnostisk bevægelse fra 300-t., også kaldet enkratitter. 2 en sekt af manikæisk observans, hjemmehørende i Köln-området i 1100-t., bekæmpet af Bernhard fra Clairvaux. 3 italiensk kætterbevægelse, der opstod i 1260 i Parma, inspireret af Joachim a Fiores idéer og af det evangeliske fattigdomsideal. Efter kirkelige integrationsforsøg blev apostolikerne fordømt, og sektens leder Gherardo Segarelli blev brændt i 1300. Bevægelsen bredte sig derefter i Nord- og Mellemitalien, hvor den blev omformet ideologisk og organisatorisk af Fra Dolcino; 1307 var den nedkæmpet militært og Dolcino brændt som kætter. I løbet af 1300-t. blev bevægelsen udslettet.