Apologi, forsvar mod en anklage; forsvarsskrift, især for kristendommen.