Apokope, (gr. 'fraskæring', af apo- og afledn. af koptein 'slå, afskære'), sprogvidenskabelig betegnelse for bortfald af tryksvag endevokal i ord med to eller flere stavelser, fx jysk [ˈsg̊ʁyw:] over for rigsdansk [ˈsgʁi:və] 'skrive'. Se danske dialekter (prosodi).