Apogalaktikon, (af gr. apo- og afledn. af galakse, af gala 'mælk'), en stjernes største afstand fra galaksens centrum i sin bevægelse i galaksens tyngdefelt.