Antiport, protein i en celles membran, som muliggør samtidig transport af to (evt. flere) molekyler i hver sin retning gennem membranen. Se membrantransport.