Antilogaritme er en ældre betegnelse for logaritmefunktionens omvendte funktion; det er en eksponentialfunktion, og der gælder, at \( \text{antilog}(x) = 10^x\). Især benyttet som regneteknisk hjælpemiddel i forbindelse med logaritmetabeller.