Antiklerikalisme, holdning imod, at kirken/gejstligheden spiller en selvstændig og vigtig rolle i politik, se politisk klerikalisme.