Anthem, (eng., af lat. antiphona 'vekselsang', se antifon), den anglikanske kirkes modstykke til romerkirkens og den lutherske kirkes motet (1500-t.), gejstlig koncert (1600-t.) og kirkekantate (1600-1700-t.) Teksten i et anthem er på engelsk og som regel taget fra Bibelen, fx fra Salmernes Bog. De ældste eksempler, fra omkring 1560, var for kor (full anthem); omkring 1600 lod komponister som Byrd og Gibbons korpartier veksle med afsnit for solosanger(e), og i stedet for den rene korsats trådte instrumental ledsagelse (orgel eller strygere). Denne type (verse anthem) var almindelig i 1600-t. og antog op mod 1700 kantatelignende træk, fx hos Purcell og senere hos Händel, ofte under stor pragtudfoldelse. I 1800-t. prægedes genren af stilen i Mendelssohns oratorier.