Antenne, hos dyr mere eller mindre trådformet føleorgan ("følehorn") på hovedet af mange leddyr og ledorme. Antenner er udstyret med sanseorganer, især lugte- og smagsorganer, men kan også have organer, som kan registrere vibrationer; fx hører hanmyg hunnens flyvetone med antennerne. Hos krebsdyr findes to par antenner, som undertiden også er vigtige svømmeredskaber. Mange insekter har kam-, fjer- eller kølleformede antenner, hvis større overflade kan rumme flere sanseorganer end den trådformede type. Se endvidere føleorganer.