Antafroditisk middel, (gr. ant- + afroditisk), antafrodisiakum.