Ansvarsgrundlag er de grunde, der ifølge en erstatningsregel skal være til stede, for at nogen kan drages til ansvar for en tilføjet skade; se erstatningsansvar.