Anorganisk, (gr. an- + organisk), uorganisk; livløs.