Annoncehajer er erhvervsdrivende, som bondefanger især små og nystartede virksomheder ved enten at sælge annoncer og andre ydelser uden reel værdi eller ved at presse virksomhederne til at betale regninger, som de, efter almindelige civilretlige regler ikke er forpligtet til at betale. Denne markedsføringsform betegnes som en aggressiv handelspraksis over for andre erhvervsdrivende.