Animalsk produktion, produktion, som omfatter levende dyr og produkter herfra, fx kød, æg og mejeriprodukter. I 2005 udgjorde værdien af de animalske salgsprodukter opgjort i prisniveauet fra landmanden godt 36 mia. kr., hvilket svarer til ca. 68% af landbrugets samlede salgsproduktion. De enkelte produkters produktionsværdi beregnes i forbindelse med opgørelsen af landbrugets bruttofaktorindkomst. Se landbrugsstatistik.