Anduvning, sidste del af en sørejse, som — fra et vist punkt ud for destinationen med sikker landkending — normalt foregår i afmærket sejlløb. Punktet er ofte lodsstation og sædvanligvis afmærket med sømærke eller fyr.