Anarkist, (gr. anarki + -ist), tilhænger af anarkismen.