Analytisk funktion, i matematik en funktion, der lokalt er lig med summen af sin Taylorrække. I kompleks funktionsteori er en analytisk funktion det samme som en holomorf funktion.