Analog elektronik, elektriske kredsløb, som behandler analoge elektriske signaler. Analog elektronik anvendes mange steder inden for kommunikation, måleinstrumenter, processtyring, radio og tv. Kredsløbenes komponenter kan være passive (fx dioder) eller aktive (fx transistorer og integrerede kredse), og de opdeles i hhv. lineære og ulineære, alt efter deres behandling af det analoge signal. Analog elektronik kombineres meget ofte med digital elektronik i apparater.