Amfifyt, (af gr. amfi- og fyton 'plante'), plante, der kan leve både i vand og på land. Bladene hos vand- og landformerne har ofte forskelligt udseende, som fx hos vandranunkel og vandpileurt.