Amfibisk, (se amfibium), som kan leve både på land og i vand.