Ambiguitet, (af lat. ambiguitas, af ambiguus tvivlsom, dobbelttydig), tvetydighed; uklarhed; jf. ambilogi.