Ambidekstral, (lat. med to højrehænder, ambi- + dekstral), som bruger begge hænder lige godt.