Amatør, person, der udøver en kunstart, dyrker en sportsgren e.l. af interesse og ikke som erhverv.