Aluner, dobbeltsalte med den generelle formel: MIMIII(SO4)2∙12H2O, hvor MI er en af de monovalente ioner Na+, K+, Rb+, Cs+, NH4+ eller Tl+, og hvor MIII er en trivalent ion af et af metallerne: Al, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ga, In, Rh og Ir. Alunerne har alle samme krystalformer, ofte oktaedre, og samme krystalstruktur. Den bedst kendte alun er kaliumaluminiumsulfat.