Et almenbegreb er den abstrakte egenskab (eller relation), som kendetegner og afgrænser en klasse af ting, fx rød, cirkel, menneske; se begreb.