Almen voksenuddannelse, AVU, kompetencegivende undervisning, der har til formål at sikre voksnes mulighed for at forbedre deres almene kundskaber og færdigheder på grundlæggende niveau. Uddannelsen skal give bedre forudsætninger både for fortsat uddannelse og for deltagelse i arbejdslivet. Se voksenuddannelse (pædagogik).