Allergologi, læren om overfølsomhedssygdomme. I Danmark varetages allergologi først og fremmest af speciallæger i medicinsk allergologi og af hudspecialister (eksem og nældefeber). Dansk Selskab for Allergologi er et lægefagligt videnskabeligt selskab. Se også Astma-Allergiforbundet.