Alla breve, musikalsk taktangivelse, egl. 'i brevistakt', dvs. 'i dobbelt tempo' eller 'i halvtakt', som betegner, at halvnoden (og ikke fjerdedelsnoden) er tælleenhed. Alla breve betegnes med symbolet ¢.