Alkalisk er en ældre kemisk betegnelse for basisk. Ordet bruges stadigvæk, idet alkalier (hydroxider af alkalimetaller) opløst i vand hører til de mest anvendte stærke baser.