Alang-alang-græs, la lang, Imperata cylindrica, art i græsfamilien med krybende jordstængler, meterhøje strå og akslignende blomsterstande. Den vokser i tropiske og subtropiske områder over hele verden. I tørre egne af Indien og Sydøstasien er græsarten ofte den dominerende art på græsstepper, der har bredt sig efter skovrydninger.