Al-Bitruji, Alpetragius, ca. 1190, spansk-arabisk astronom. Han påpegede, at den ptolemæiske planetteori stred mod grundprincipperne i Aristoteles' lære og grundlagde en "ny" astronomi, der byggede på Eudoxos' gamle planetteori med koncentriske cirkler. Al-Bitruji bebudede en bog med detaljer om sin teori, men en sådan bog er ikke kendt.