Akvilin, (af lat. aquila ørn), ørneagtig (især om næse).