Aktmappe, akten, mappe på et tinglysningskontor med genparter af de dokumenter, som er tinglyst på en bestemt ejendom, se tingbog.