Aksialblæser, en blæser, konstrueret af vinger eller blade, ophængt på en roterende aksel. Derved frembringes en luftstrøm i akslens retning samt en beskeden trykstigning gennem aksialblæseren. Forbedret virkning opnås ved at fastgøre en cylinder til vingerne eller ved at anbringe blæseren i en kanal, hvor luftens rotation kan omsættes til en aksial hastighed ved hjælp af fx faste vinger. Aksialblæseren anvendes hyppigst i ventilationssystemer og til luftkøling, men tillige som fremdriftsmiddel i fly, køretøjer og både samt til fremdrift og løft af luftpudefartøjer.