Akkommodere, (af lat. accommodare bringe på plads, anbringe, af ad- + commodare gøre én en tjeneste, lytte efter, af commodus passende, hensigtsmæssig), tilpasse.