Akaganeit, et metastabilt jernmineral med 5 % klor. Mineralet, med formlen beta-FeOOH, er et vigtigt trin i nedbrydningen af jern, der ligger i jorden eller er indstøbt i beton; klorindholdet ødelægger jernets passivitet og forårsager en betydelig korrosion, der forstærkes, når jernet udsættes for luftens ilt. Der er udviklet flere metoder til at forhindre denne forvitring, såkaldt "museumskorrosion".