Aircraft carrier, (eng., af aircraft luftfartøj + carry (v.) bære, føre med sig), hangarskib; moderskib for flyvemaskiner.